Zespół CMTiR

Image

Kierownik Zespołu Naukowo-Badawczego CMTiR
Prof. Artur Kwiatkowski.

Chirurg, transplantolog. Dyrektor Instytutu Transplantologii
im. T. Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor pierwszego światowego doniesienia dotyczącego poprawy przeżywalności allogennego przeszczepu nerek przechowywanych w mechanicznej perfuzji w hipotermii. Współautor pierwszej na świecie alternatywnej metody transplantacji wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka z użyciem technik miniinwazyjnych, pierwszego w Polsce przeszczepienia nerek od żywego dawcy w mechanizmie wymiany nerek między parami, przeszczepienia samej trzustki (PTA) oraz pierwszego w Polsce przeszczepienia wysp trzustkowych. Kierownik kilkunastu projektów naukowo-badawczych z zakresu medycyny transplantacyjnej. Członek zarządu The European Pancreas and Islet Transplant Association (EPITA). Pomysłodawca, członek założyciel i Past Prezes towarzystwa naukowego The Polish Society for Organ Donation (PSOD). Laureat licznych nagród i odznaczeń w kraju i za granicą. Uhonorowany złotym krzyżem zasługi za wkład w rozwój polskiej transplantologii. Promotor i recenzent prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich oraz licencjackich. Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy.
Image

Kierownikik Scientific Board
Prof. Andrzej Chmura

Prezes Stowarzyszenia The Polish Society for Organ Donation
Chirurg, transplantolog, wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej najaktywniejszego Ośrodka Transplantacyjnego w Polsce, z rekordowym
wynikiem 235 przeszczepień narządowych i 40% wszystkich przeszczepień nerek od dawców żywych w Polsce.
Współautor i współwykonawca pierwszych zabiegów w Polsce takich jak przeszczepienia allo i autogenicznego wysp trzustkowych, przeszczepienia samej trzustki oraz krzyżowego i łańcuchowego przeszczepienia nerek.
Autor i wykonawca jedynego w Polsce prospektywnego programu przeszczepiania nerek u chorych z zaburzeniami dolnego odcinka dróg moczowych u dorosłych. W latach 2004 - 2014
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej na Mazowszu.
Autor i współautor ponad 100 publikacji. Laureat wielu nagród naukowych i organizacyjnych Rektora: Nagroda Prezesa Rady Ministrów, Polskiego Towarzystwa
Transplantacyjnego „Pro Transplantationibus Fovendis”, główna nagroda im. Św. Kamila w dziedzinie medycyny i Złoty skalpel, Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski i Orderem Laudabilis Okręgowej Izby Lekarskiej.
Założyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji i team manager Polskiej Drużyny Narodowej.
Image

Prezes CMTiR
dr n. med. Rafał Kieszek

Chirurg, transplantolog. wieloletni adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Współautor i współwykonawca pierwszego w Polsce przeszczepienia nerek od żywych dawców w systemie wymiany par (pierwsze w Polsce krzyżowe oraz łańcuchowe przeszczepienia nerek). Współtwórca pierwszego w Polsce komputerowego programu matematycznego do doboru immunologicznego niezgodnych grupowo par do przeszczepienia nerek od żywego dawcy. Założyciel i autor strony internetowej: www.zywydawcanerki.com. Redaktor naczelny MedTube Science. Współzałożyciel i współtwórca Medtube.net największej platformy multimedialnej wymiany wiedzy dla profesjonalistów w zakresie medycy na świecie. Pomysłodawca i członek założyciel towarzystwa naukowego The Polish Society for Organ Donation.
Laureat licznych nagród i odznaczeń, m. in. „Pro Transplantationibus Fovendis” oraz „ Złoty Skalpel 2015” za projekt „Żywy Dawca Nerki”. Odznaczony Medalem im. Prof. Jana Nielubowicza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania w pracy na rzecz rozwoju polskiej transplantologii.