Zakres działalności

Część kliniczna
Część kliniczną związaną ze świadczeniem usług w zakresie transplantologii klinicznej, organizacją i optymalizacją pracy, poszerzeniem zakresu działalności.
Image