CMTiR
Centrum Medycyny Transplantacyjnej
i Regeneracyjnej

Pionierskie zabiegi na skalę światową

CMTiR - Centrum Medycyny Transplantacyjnej
i Regeneracyjnej ukierunkowane jest na rozwój projektów klinicznych, naukowych i badawczych w zakresie rozwijania medycyny transplantacyjnej i regeneracyjnej.
Interdyscyplinarny zespół CMTiR składa się z wybitnych specjalistów w zakresie transplantologii klinicznej, farmakoekonomii, ekonomii oraz inwestycji Life Science.

CMTiR - Centrum Medycyny Transplantacyjnej i Regeneracyjnej